Birthing Care Services

Talagang exciting ang manganak lalo na kung #RightHospital ang pipiliin mo. Sa HealthServ, alaga ang panganganak mo rito. Handog namin ang mga Birthing Services na swak na swak sa iyo! Syempre kalakip nito ang #SafeandQualityService na tatak ng ospital! Para sa mga katanungan, maaring tumawag sa (049) 536-4858 local 213. #HealthServ #YourHealthOurService
Read More