#YourHEALTHourSERVice

Ang hika o asthma ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng paninikip at pamamaga sa daluyan ng paghinga at dahil dito nakakaranas ng pag-ubo at hirap sa paghinga. Minsan, ang pag- atake ng hika ay nakakasagabal sa mga gawain lalo na kung ang mga sintomas na nararanasan ay mas matindi.  hika #HEALTHSERV #AsthmaClub

Palawakin ang ating kaalaman ukol sa Asthma sa darating na October 20!