Asthma Club!

Ang hika o asthma ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng paninikip at pamamaga sa daluyan ng paghinga at dahil dito nakakaranas ng pag-ubo at hirap sa paghinga. Minsan, ang pag- atake ng hika ay nakakasagabal sa mga gawain lalo na kung ang mga sintomas na nararanasan ay mas matindi. Palawakin ang ating kaalaman ukol sa Asthma sa darating na August 25!  
Read More