FREE FBS Screening

Kung ikaw ay nagmo-monitor ng iyong blood sugar, may handog kaming FREE FBS SCREENING! Magpunta lamang sa mga petsa na nabanggit. Ang HealthServ ay nagbibigay ng FREE FBS SCREENING kada buwan kaya tumutok lamang sa aming facebook page para sa announcement ng mga dates. For registration, please call 536-4858 Local 109 #HealthServFREEFBS #YourHealthOurService
Read More