ANNUAL STOCKHOLDERS MEETING 2021

  2021 Healthserv Annual Stockholders’ Meeting (ASM) Guidelines Registration for Access to ASM Live Videoconference Stockholders as of record date (March 31, 2021) who wish to be recognized in the determination of the existence of a quorum at the ASM and participate therein are requested to notify the Corporation of their intention to participate in the Meeting by remote communication through an email to the stockholder relations officer, Ms. Farida “Dhang” Apalla on or before ...
Read More

Huwag ka na magpabaya

Ang pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo ay maaring indikasyon ng sakit sa puso. Ang hindi pagmonitor nito ay maaring magresulta sa heart attack. Kaya’t hindi lahat ng sakit ay dapat tiisin. Dito sa HealthServ, handa kaming tingnan at tulungan kang gumaling. Magpakonsulta na sa inyong HealthServ Cardiologist. #HealthServ #YourHealthOurService
Read More