Huwag ka na magpabaya

Ang pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo ay maaring indikasyon ng sakit sa puso. Ang hindi pagmonitor nito ay maaring magresulta sa heart attack. Kaya’t hindi lahat ng sakit ay dapat tiisin. Dito sa HealthServ, handa kaming tingnan at tulungan kang gumaling. Magpakonsulta na sa inyong HealthServ Cardiologist. #HealthServ #YourHealthOurService
Read More

Guidelines to Prevent Covid-19

Dito sa HealthServ, pinapanatili naming ang inyong kaligtasan sa pagpapatupad ng mga protocols na ito noon pa man dahil you’re safety is our priority. Pero, prevention also starts with you kaya’t huwag kalimutang sumunod sa mga minimum health standards kahit saan man magpunta. Maging maingat at healthy this 2021! #HealthServ #YourHealthOurService #COVID19
Read More